توقف پذیرش دعوتنامه شغلی

به اطلاع خوانندگان عزيز مهاجران کانادا، بخصوص کساني که قصد مهاجرت به کانادا از روش کارکنان ماهر Federal Skilled Worker را دارند مي رساند که اداره مهاجرت کانادا CIC از تاريخ ? ماه مي ???? ديگر دعوتنامه شغلي Arranged Employment Opionion براي مهاجرت به کانادا را نمي پذيرد. دعوتنامه شغلي نامه اي بود که مي توانستيد از اداره کار کانادا HRSDC دريافت کنيد و به کمک آن براي مهاجرت به کانادا اقدام نماييد.

در پي تغييرات فوق، از اين پس اگر کارفرمايي در کانادا قصد استخدام شما را دارد و همزمان مي خواهيد که براي اقامت دائم کانادا اقدام کنيد، لازم است اين کارفرما از سوي اداره کار کانادا مجوز استخدام شما را که در اصطلاح Labour Market Opinion يا LMO گفته مي شود دريافت کند. مشکل دريافت LMO اين است که براي دريافت آن لازم است کارفرما ابتدا آگهي بدهد و به اداره کار ثابت کند که براي شغل مورد نظر موفق به يافتن کارمند/کارگر کانادايي نشده است. بدين ترتيب براي آن دسته عزيزاني که شغلشان در فهرست مشاغل موجود نيست يا آنکه ظرفيت گروه شغلي شان پر شده است کار مهاجرت به کانادا از طريق فرصت شغلي به مراتب سخت تر شده است.