سرزمین عجایب ایران درساری

فکر کنيد روي صخره هاي نارنجي رنگي قدم مي زنيد که لايه لايه زمين را بالا رفته اند و آب از بلورهاي سنگي شان چکه مي کند... رو که بر مي گردانيد، پشت سرتان زمين لايه لايه سبزآبي است... کمي آن طرف تر، لايه لايه زرد... فکر کنيد مشتتان را زير يکي از قنديل هاي سنگي گرفته ايد و آب صخره ها را مزه مزه مي کنيد؛ ترش، خنک، متفاوت! بعد يکي پيدا شود و از جادويي بودن اين معجون زرد رنگ بگويد که شفاي بيماري هاست و دواي دو هزار درد! براي سفر به چنين سرزمين شگفت انگيزي حاضريد چه بهايي را بپردازيد؟
مشابه اين چشمه ها تنها در سه کشور ترکيه، امريکا و نيوزلند وجود دارد . تور چشمه

يک بليط به مقصد ساري کفايت مي کند تا اسرارآميزترين نقطه زمين را ببينيد. اينجا سرزمين عجايب است. جايي که طبيعت بازي رنگ ها و سنگ ها را بهانه چند قرن شگفت زدگي انسان ها قرار داده است. کافي است پايتان به چشمه هاي آب معدني باداب سورت برسد تا اين تابلوي اسرارآميز را مقابل چشمانتان ببينيد. پديده حيرت آوري که در 68 كيلومتري شمال دامغان و 7 كيلومتري غرب روستاي بادله قرار گرفته و دومين اثر ميراث طبيعي ثبت شده ايران به شمار مي رود
باداب سورت دو چشمه دارد... با آب هايي که هر کدام رنگ، بو و مزه خودشان را دارند. يكي شور شور و ديگري ترش و شيرين!
چشمه شور باداب سورت استخر آبي كوچكي است كه معمولا در تابستان براي آب تني و شنا استفاده مي شود و درمان دردهاي كمر، پا، روماتيسم، ميگرن و امراض پوستي را به ميهمانانش هديه مي دهد. روستائيان سنگ هاي اين صخره ها را داخل آتش مي گذارند و وقتي خوب داغ شدند، آنها را در آب گوگردي قرار مي دهند و از آن براي التيام پوست و دردهاي مختلف استفاده مي كنند.
اما چشمه ديگر باداب سورت كه در نزديکي اين چشمه قرار گرفته، با آب زرد و نارنجي رنگش که از صخره ها نشت مي کند، اكسيد آهن را قعر صخره ها به زمين مي آورد. آب هاي رسوبي اين دو چشمه هزاران سال است که از كوه سرازير مي شوند و ده ها حوضچه كوچك رنگين را در دل صخره ها پر مي کنند. حوضچه هايي که تماشاي سرخي و زردي و سبزي آنها سر ذوقتان مي آورد و باور طبيعي بودن منطقه را برايتان دشوار مي کند. اما اگر خوش شانس باشيد و بتوانيد طلوع و غروب خورشيد را هم در باداب سورت ببينيد، از اين هم شگفت زده تر مي شويد! تلالو خورشيد در حوضچه ها و انعكاس نور آنها در سايه روشن طبيعت شايد زيباترين صحنه اي باشد که در عمرتان ديده ايد.
يک بليط به مقصد ساري کفايت مي کند تا اسرارآميزترين نقطه زمين را ببينيد. اينجا سرزمين عجايب است. جايي که طبيعت بازي رنگ ها و سنگ ها را بهانه
چند قرن شگفت زدگي انسان ها قرار داده است