پذیرش در امریکا

اين مقاله جهت تمامي کساني نوشته شده که هميشه بدنبال مهاجرت به آمريکا بوده اند ، کسانيکه شايد خيلي دنبال راههاي ادامه تحصيل در آمريکا بوده اند و در اين راه شايد تحقيق بسيار نموده اند و اطلاعات بسياري را در مورد شرايط مهاجرت تحصيلي به آمريکا و ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس درآمريکا و نحو? اخذ ويزاي تحصيلي آمريکا جهت تحصيل در مقطع فوق ليسانس در آمريکا و ادامه تحصيل و نهايتآ رسيدن به اقامت دائم آمريکا و اخذ گرين کارت آمريکا از طريق مهاجرت تحصيلي ،کسب نموده اند. وليکن دراين مقاله ميتوانيد تمام اطلاعات در مورد ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس در آمريکا را بصورت موثق و در يکجا بخوانيد . تحصيل در آمريکا شايد هوشمندانه ترين راهي باشد که يک شخص ميتواند براي رسيدن به اقامت دائم آمريکا از آن استفاده نمايد ، به جهت سخت بودن اخذ ويزاي آمريکا جهت انواع مختلف ويزاهاي ديگر آمريکا ، بهترين و سهل ترين راهاخذ اقامت دائم آنست که پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاههاي آمريکا ، شخص يک کارفرما پيدا نموده و پس از آن ويزاي وي به ويزاي کاري تبديل شده و شخص پس از سه سال کار کردن در آمريکا ميتواند جهت اخذ اقامت دائم و گرين کارت آمريکا درخواست دهد.

علاوه بر اينکه شخص با داشتن پذيرش از دانشگاههاي آمريکا و اخذ ويزاي تحصيلي آمريکا امکان اين را پيدا ميکند تا در بهترين کشور دنيا و در برترين دانشگاههاي دنيا تحصيل نموده و يکي از معتبر ترين مدارک تحصيلي دنيا را اخذ نمايد ، که در اين صورت امکان کاريابي براي وي در هم? دنيا بسيار سهل و راحت تر خواهد شد ، و طبق قوانين آمريکا شخصي که در کشور آمريکا موفق به اخذ Phdگردد ، ميتواند جهت اخذ گرين کارت آمريکا اقدام نمايد ، اين امر مبين آنست که دولت آمريکا از دانشجويان باهوش و نخبه و تحصيلکرده استقبال مينمايد. بر حسب اين امر پيشنهاد موسس? حقوقي ملک پور به شما عزيزاني که قصد ادامه تحصيل و تحصيل در مقطع فوق ليسانس را در آمريکا داريد آنست که حتي المقدور به ادامه تحصيل تا مقطع دکترا در آمريکا بپردازيد تا براي اخذ گرين کارت و نهايتآ اخذ تابعيت و پاسپورت آمريکايي ، روند پروس? کاري خود را سرعت و سهولت ببخشيد.

در نظام آموزشي کشور پهناور آمريکا ، عمومآ اخذ مدرک فوق ليسانس تقريبآ تا سه سال به طول مي انجامد وليکن امکان سريعتر گذراندن اين مرحله طي يکسال نيز گاهآ امکانپذير ميباشد ، دانشجويان متقاضي تحصيل در مقطع فوق ليسانس در آمريکا ميتوانند مقطع فوق ليسانس را به دو صورت گذرانده و فارغ التحصيل گردند ، و مدارک تحصيلي آنها بصورت متفاوت صادر ميگردد :

نوع اول مدارک فوق ليسانسProfessional Degreesمدارک حرفه اي هستند که جهت اخذ اين مدارک حرفه اي دانشجو نيازي به ارائ? مقال? پژوهشي و تحقيق و نوشتن تز نخواهد داشت و اصلي ترين مرحل? اين مقطع تحصيلي بصورت حرفه اي آنست که دانشجو ميبايست تمامآ قدرت خود را بر روي گذراندن 30 واحد درسي گزارده و يک تا دو پروژه در پايان ارائه دهد و مدرک حرفه اي فوق ليسانس خود را دريافت نمايد و نام اين مدرک تحصيلي بطور مثال اگر در رشته هاي مهندسي باشد بنام Master of Engineeringخواهد بود. اخذ اين نوع مدارک که بر پاي? گذراندن واحدهاي درسي ميباشد معمولآ يکساله پايان ميپذيرد.

نوع دوم مدارک مقطع فوق ليسانس آمريکا Research Degreesميباشد که جهت اخذ اين مدرک دانشجويان ميبايست يک پايان نام? تحقيقاتي ارائه نموده و آنرا به چاپ رسانده و عمومآ تعداد واحد بسيار کمتري نسبت به نوع قبلي مدارک فوق ليسانس که در بالا گفته شد ، ميگذرانند. در نهايت نام مدرک آنها بطور مثال اگر در رشته هاي مهندسي باشد بنام Master of Science in Engineeringميباشد. جهت اخذ اين نوع مدارک معمولآ دانشجو ميبايست سال اول را به گذراندن واحدهاي درسي پرداخته و پس از آن سال دوم را به تحقيق و پژوهش بپردازد تا موفق به اخذ مدرک فوق ليسانس خود گردد.

بدليل حساسيت سفارت آمريکا روي مبحث اينکه دانشجويان خارجي که براي تحصيل به آمريکا ميروند ميبايست از تمکن مالي مناسب برخوردار باشند و يکي از منابع درآمد کشور آمريکا از طريق همين شهريه هاي سالان? دانشجويان خارجي ميباشد که به آمريکا و برترين دانشگاههاي دنيا مي روند و در مقطع فوق ليسانس در آمريکا و مقاطع بالاتر تحصيل مينمايند . بدين صورت که ميبايست دانشجو هزين? دو سال تحصيل در مقطع فوق ليسانس در آمريکا و در همان دانشگاهي که از آن پذيرش دارد و هزين? يکسال زندگي در آمريکا را نيز بصورت يکجا در حساب خود داشته باشد و بتواند مدارک دال بر وجود اين مبلغ را به سفارت آمريکا به هنگام مراجعه به سفارت آمريکا جهت اخذ ويزا ارائه نمايد. معمولآ سفارت آمريکا جهت پذيرش هاي تحصيلي مقطع فوق ليسانس با شهريه هاي زير 25000 دلار در سال ، ويزاي تحصيلي صادر نمي نمايد. 

منبع: ملکپور