مهاجرت به استرالیا از طریق اسپانسر

همانطور که در بخش اخذ اقامت دائم استراليا توضيح داده شد بسياري از افراد يا به دليل اينکه امتياز کافي جهت اخذ اقامت استراليا بدون داشتن اسپانسر نياورده اند و يا اينکه خودشان علاقه به اقدام از طريق اسپانسر ايالتي دارند مي توانند از اين موقعيت استفاده نمايند.

اسپانسر ايالتي چيست؟ اسپانسر ايالتي به اين معني است که يکي از ايالتهاي استراليا که به حرفه وتخصص شما نياز مبرم دارد واسطه شما و اداره مهاجرت استراليا شده و باعث مي شود حتي اگر شما امتياز کافي نداشته باشيد، اداره مهاجرت به شما اجازه اقامت در استراليا و مهاجرت به استراليا را بدهد. البته ايالتها ي استراليا بي دليل و بطور يک جانبه چنين خدمتي را ارائه نمي دهندو از شما انتظار دارند که در قبال اين خدمت آنها دو سال اول ورودتان به استراليا را در آن ايالتي که اسپانسر شما شده است زندگي کنيد و از آن دو سال، يک سالش را در آن ايالت مشغول به کار شويد.

بسياري از ايالتها وقتي اسپانسر فردي مي شوند خدمات بسيار عالي ، منظم و از قبل بر نامه ريزي شده اي را در اختيار آن فرد قرار خواهند داد تا آن فرد بتواند از مشکلات اوليه غربت در بدو ورود سريعتر عبور کرده و هر چه سريعتر با جامعه و فرهنگ جديد تطبيق پيدا کند. اين حمايت ايالتها تا کنون بسيار مفيد بوده و حتي نشان داده است که از داشتن دوست و فاميل و آشنا نيز موثر تر مي باشد. وقتي يک ارگان دولتي شما را مورد حمايت قرار مي دهد شما داراي يک پشتوانه سيستماتيک و سازمان دهي شده خواهيد بود که هدفش اين است که هر چه سريعتر شما را وارد بازار کار نموده و از تخصصتان جهت پيشرفت جامعه استفاده نمايد که البته اين کار باعث مي شود شما هم سريعتر به پله هاي پيشرفت در جامعه جديد قدم بگذاريد.

به نظر ما اين را مي توان يک معامله دو جانبه ناميد که در آن سود هر دو طرف در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب که شما هنگام ورود به استراليا در شهر و ايالتي ساکن خواهيد شد که به نيروي کار ومهارت شما احتياج دارد بنا براين:

· مثل خيلي از افراد ديگر نياز نيست مدت زيادي را در استراليا بدون داشتن يک شغل مناسب بگذرانيد.

· به دليل اين که ايالت مربوطه علاقه دارد هر چه سريع تر به ثمره سرمايه گذاري خود روي شما دست يابد، به شما کمک خواهد نمود که وارد بازار کار شده و با به کار گيري مهارت خود در آن ايالت باعث پيشرفت صنعتي، علمي، اجتماعي و فرهنگي آن ايالت بشويد.

· باز هم به دليل فوق ايالت مربوطه به شما کمک خواهد نمود که مراحل اوليه حل شدن در کشور جديد را سريع تر پشت سر بگذاريد. به همين دليل در حل مسائلي از قبيل: پيدا کردن محل زندگي مناسب، مدرسه بچه ها (در صورت نياز)، تقويت زبان انگليسي خودتان و همسرتان و بچه ها (در صورت داشتن)، تطبيق پيدا کردن با محيط جديد به لحاظ اجتماعي و فرهنگي، پيدا کردن راه و چاه هاي قانوني و غير قانوني (البته منظور از غير قانوني راهنمايي شما جهت شناخت نسبت به کارهايي است که نبايد انجام شود) و بسياري از خدمات ديگر که گاها به نظر ما آنقدر جالب و با ارزش مي باشند که دوست داريم همه افراد از طريق اسپانسر ايالتي اقدام نمايند. هر چند که خود ما و بسياري از همکاران ما که در زمينه مهاجرت فعاليت دارند چنين سرويسهايي را براي موکلين خود کم و بيش انجام مي دهيم، اما اين را بدانيد که سرويسهاي برنامه ريزي شده، سازمان دهي شده و سيستماتيک از طرف شهرداريها ي آن منطقه بسيار با ارزش است و داشتن يک پشتيبان دولتي مزاياي خوبي مي باشد.

· کنترل پيشرفت کاري و اجتماعي شما از طرف ايالت مربوطه پس از گذشت زمان.

از دو شيوه جهت اخذ اسپانسر ايالتي مي توان اقدام نمود.

1) اگر ايالت مورد نظر به طور مبرم به مهارت و تخصص شما نياز داشته باشد باعث مي شود که اداره مهاجرت استراليا ازهمان اول (يعني از همين ايران) اجازه مهاجرت و اخذ اقامت دائم استراليا را به شما بدهد. البته شما بايد به ايالت مربوطه کتبا تعهد بدهيد که دو سال اول زندگي خود در استراليا را در ايالتي که اسپانسر شما شده است زندگي کرده و يک سال از آن دو سال را در آن ايالت مشغول به کار شويد.

2) اگر احتياج ايالت مورد نظر به مهارت شما آنقدر زياد نباشد اما در حدي باشد که احساس کند وجود شما در آن ايالت مفيد خواهد بود باعث مي شود که اداره مهاجرت استراليا به شما يک ويزاي اقامت 3 ساله در آن ايالت استراليا را بدهد و در صورتي که شما در عمل به تعهد خود جهت دو سال زندگي در ايالت مربوطه و يک سال (از دو سال زندگي) را در آن ايالت عمل نموديد، اقامت دائم استراليا را کسب نماييد.

اين که کدام شيوه براي شما مناسب باشد به شرايط شما از جمله نوع تحصيلات و سابقه کاري شما و ميزان نياز ايالتها به مهارت شما مربوط مي گردد.

ليست مشاغل مورد نياز ايالتها در هر زمان با توجه به شرايط اقتصادي و بازار کار در ايالت مربوطه بدون اخطار قبلي مي تواند تغيير کند. اين که فرضا ايالت استرالياي جنوبي در حال حاضر به نيروي کار متخصص در زمينه شيمي نياز دارد، دليل بر اين نيست که 4 ماه بعد نيز اين ايالت افرادي با تخصص شيمي را بپذيرد. پس سعي کنيد برنامه خود را طوري تنظيم نماييد که همه کارها يتان حد الامکان به موقع انجام گردد تا به موقع نيز بتوانيد از فرصت داشتن يک اسپانسر ايالتي استفاده نماييد. مترجمين زبان انگليسي حتما به اين مطلب توجه نمايند

لطفا توجه داشته باشيد که بعضي از اسپانسرهاي ايالتي از آنجا که مي خواهند مطمئن باشند که شما در بدو ورودتان به ايالتهاي آنها دچار مشکل مالي نخواهيد شد، و انگيزه کافي جهت ورود به بازار کار را خواهيد داشت، زماني که از آنها تقاضاي اسپانسر شدن مي نماييد از شما خواهند خواست که نشان دهيد تا حد و حدودي توانايي مالي داريد که بتوانيد امورات اوليه خود را در آن ايالت بگذرانيد.

پس از شيوع بحران اقتصادي جهاني و تاثيرات آن در سياست هاي مهاجرتي استراليا، اداره مهاجرت استراليا تعيين نموده است که ايالتها اجازه دارند ساليانه اسپانسر تعداد محدودي از متقاضيان مهاجرت به استراليا بشوند. اگر تعداد متقاضيان اخذ اسپانسر ايالتي از ميزان سهميه ساليانه آن ايالت بيشتر شود، متقاضيان باقي مانده بايد سال آينده جهت اخذ اقامت از طريق اسپانسر ايالتي اقدام نمايند.