سيحان دم در آنتالیا

تور آنتالیا- سدسيحان و درياچه واقع در شمال شهر ، پياده روهاي زيبا ، باغهاي چاي و مجموعه رستورانهاي زيبا همگي مكانهاي مناسبي براي فرار از گرماي روزانه به شمار مي آيند. هنگام غروب آفتاب از يك طرف منظره زيباي رودخانه كه با چراغهاي درخشان مزين گرديده در معرض ديد شما قرار گرفته و از طرفي ديگر نسيم آرامي كه در حال وزيدن است موجب تشكيل موجهاي كوچك بر سطح آبهاي اين رودخانه مي گردد.از جمله سواحل نزديك به اين منطقه كه در عين حال داراي تسهيلات رفاهي مناسب نيز هست مي توان به منطقه yumurtal?k - يومورتاليك اشاره كرد. در اين منطقه كاخي باستاني در بندرگاه قرار گرفته كه به اسكله ماهيگيران مشرف مي باشد. منطقه( Karata? - كاراتاش )نيز از زيبائي هاي خاصي برخوردار است كه تماشاي آنها براي هر بينندهاي لذت آور است. پارك چامليك هم از جمله مناطق زيباي ذيگر اين منطقه است كه در عين حال محلي مناسب براي ماهيگيري نيز به شمار مي آيد.
كمي جلوتر از جاده آدانا در حوالي شهر اسكندرون و در نزديكي Yakap?nar - ياكاپينار شهري با نام ميسيس (Misis) قرار گرفته است. از ويژگيهاي اين شهر قرار گرفتن آن در سر راه جاده ابريشم است. در ميسيس و اطراف آن در نگاه اول ويرانه هاي دوران روميان از جمله سنگفرش موزائيكي كه متعلق به قرن چهارم ميلادي است به چشم مي خورد. در اين سنگفرش كشتي نوح و حيوانات داخل آن نيز به تصوير كشيده شده است. كمي آنطرف تر و در امتداد جاده ، ويرانه هاي تاريخي Y?lankale - ييلان كاله و كاخ شاهمران - Sahmeran برفراز كوهي سنگي به شكلي كه كاملاً بر روي رودخانه Ceyhan (جيحان) قرار گرفته است ارز اندام ميكند.در قسمت جنوبي ييلان كاله و در منطقه Sirkeli -سيركلي به جنبه كاري هاي انجام شده توسط هئيت هيت ها نماينگر آن است كه Muvatalish - موواتاليش در طول مسير حركتي خود به كشور مصر در منطقه( Sirkeli -سيركلي) سري زده و در آنجا توقفي نيز داشته است.روستاي ديلك كايا - (Dilekkaya ( Anavarza باستاني كه در شمال رودخانه جيحان قرار دارد. از مكانهاي ديدني اين روستا مي توان به يك شهر رومي و كاخي زيبا اشاره كرد. در موزه كوچك موجود در اين شهر 2 نمونه از هنر موزائيك كاري كه در آن زمان در حمامهاي رومي استفاده مي شده وجود دارد.از ابتداي خليج اسكندرون به سمت انتها 2 بخش باستاني ديگر نيز وجود دارد. شهر( Castabala - جاستابالا) شهري است كه دسترسي به آن از طريق جاده( Karatepe - كاراتپه ) ممكن مي باشد. از جمله آثار ديدني اين منطقه مي توان به خيابانهاي ستون دار حمام و قلعه اي قرار گرفته در روي ستونها اشاره نمود.