شهر قدیمی واقع در مرکز آنتالیا

مسافرینی که با تور ترکیه به آنتالیا سفر میکنند ، حتماٌ از شهر قدیمی آنتالیا که جزو جاهای دیدنی آنتالیا به حساب میاید دیدن میکنند چون این منطقه در مرکز شهر آنتالیا واقع شده و اطراف آن نیز پر از مغازه و رستوران های مختلف میباشد .

شهر قدیمی آنتالیا توسط رومی ها بنا گردید و با دیوارهایی بلند كه به دریا ختم شده محاصره و تحت حفاظت بوده است از این رواین منطقه امروزه بنام قلعه معروف میباشد.این شهر كه در دوره سلجوقی توسعه یافته و به بندر گاهی تبدیل گردیده از آثار مهم تاریخی و دیدنی های آنتالیا منطقه بحساب میآید و پیوند زیبای گذشته و حال یكی از جاذبه های ویژه این قلعه میباشد. در تورهای شهری یک روزه که در تور آنتالیا برای مسافرین ترتیب داده میشود ، بخش قدیمی شهر را به مسافرین نشان می دهند .
طرح و ساختار خانه های باستانی قلعه نه تنها از نظر معماری پر بهاست بلكه باز گوی شیوه زندگی، آداب و سنن و روابط اجتماعی مردم آن زمان میباشد.خیابانهای قلعه تنگ بوده و غالبا از بندرگاه به طرف بالای قلعه به موازات دیوارها كشیده شده اند.داخل قلعه خانه های متفاوت است و نمایانگر قدرت اقتصادی مالكان آن زمان میباشد، اما وجه مشترك آنها این است كه همگی از چوب و سنگ ساخته شده، تمامی آنها دارای دو جبهه بوده یكی به طرف خیابان كه معمولا طبقه پایین آن كم پنجره و دیگری به سمت باغچه با درب و پنجره های بیشتر. آشپزخانه و انبار و اطاق خدمتگزاران در طبقه پایین قرار داشته و صاحب خانه از طبقات بالا استفاده میكرده است.

خانه های قلعه امروز بدون تغییر معماری بازسازی شده و برخی از آنها به صورت پانسیون در خدمت جهانگردان قرار دارد.بندر گاه پایین قلعه دومین بندر گاه مهم تركیه بحساب می آمده كه امروزه فقط لنگرگاه قایقهای تفریحی است و بیشتر بعنوان گردشگاه از آن استفاده میشود.