تحصیل در مقطع لیسانس در آمریکا

تحصيل ليسانس در آمريکا، از متداول ترين مراحل تحصيلي در دنياست. تحصيل در امريکا در مقطع ليسانس، متقاضيان بسيار زيادي در اين روز ها هستند. خانواده هايي که جهت تحصيل ليسانس در آمريکا براي فرزند خود در پي يافتن يک فرصت مناسب و استثنايي هستند بايد نکته اي را لحاظ نمايند و آنکه تحصيل ليسانس در امريکا براي هر دانش آموزي از سرتاسر دنيا هيچ محدوديتي ندارد. از آسيا، افريقا، اقيانوسيه و اروپا، هر دانش آموزي که در پي آنست تا تحصيل ليسانس در آمريکا را تجربه کند، ميتواند با اخذ مشاوره در باب تحصيل در آمريکا در مقطع ليسانس مسير درست را از نادرست تشخيص داده و نهايتا از تحصيل ليسانس در آمريکا به فوق ليسانس در آمريکا و مدارج بالاتر طي طريق نمايند. عدم محدوديت سني در اخذ پذيرش از مقطع تحصيلي ليسانس در آمريکا، تنوع ? هزار تايي در تعداد کالج ها و دانشگاه هاي بين المللي و محلي موجود در ايالات متحده، همگي موجب گشته افرادي که تحصيل در آمريکا را براي خود يا فرزندان خود در نظر ميگيرند حس انتخاب بهترين گزينه ي مهاجرت تحصيلي به آمريکا را داشته باشند. مهاجرت تحصيلي به آمريکا از ميان ساير گزينه هاي تحصيل و مهاجرت تحصيلي درخشان تر و به خصوص بين دانشجويان و دانش آموزان ايراني طرفدار بسياري دارد. به گونه اي که حتي در ميان تحصيل ليسانس در استراليا، کانادا و انگلستان و آمريکا ، تحصيل ليسانس در آمريکا هميشه انتخاب برتر شناخته شده است. با توجه به درخشش نام دانشگاه هاي معتبر امريکا، سطح کيفيت بالاي زندگي دانشجويي در آمريکا، انعطاف در نظام آموزشي آمريکا، امکان بهره مندي از امکانات و تجهيزات فوق پيشرفته ي آموزشي و تفريحي در نظام آموزش آمريکايي، مطمئنا اگر روزي انتخاب شما مهاجرت تحصيلي به آمريکا بود، پيشنهاد ميکنيم حتما نهايت تلاش و سعي خود را داشته باشيد تا به اين مهم دست يابيد تا آينده ي علمي متفاوت و روشن براي خود رقم زنيد. اما با توجه به شرايط اخذ رواديد امريکا، و با توجه به نوسانات اخير در نظام اعطاي ويزاي آمريکا، که بسيار حساس تر از پيش شده است، نيازمند اين هستيم که اگر براي اخذ ويزاي تحصيلي آمريکا اقدام ميکنيم حتما از حضور يک وکيل مهاجرت به آمريکا بهره بريم. به همان مقدار که اقدام جهت رواديد تحصيلي امريکا و دست يابي به آن ميتواند سابقه ي بسيار مثبت از نقطه نظر حقوق مهاجرتي شما براي شما ايجاد نمايد، اگر شما در اقدام جهت اخذ ويزاي آمريکا، خود اقدام نماييد و در انتها موفق نشويد و به اصطلاح Rejectشويد تقريبا ميتوان گفت جهت اقدام بعدي براي کشوري ديگر بايد ويزاي خود را رد شده بدانيد، مگر در شرايط خاص !! بنابراين تا زماني که ميتوان از دانش حقوق بين الملل وکلاي رواديد امريکا بهره برد و با ظرافت و دقت پرونده ي ويزاي خود را جهت مراجعت به سفارت آمريکا چيد، دليلي جهت عدم انجام آن وجود نخواهد داشت. شما اگر تمايل به صحبت و کسب مشاوره از وکلاي مهاجرت تحصيلي آمريکا داريد، ميتوانيد با تماس با مشاورين موسسه ي حقوقي ملکپور در اين باب اطلاعتي را اخذ نماييد. اکنون از نقطه نظر ديگر بياييد به اخذ ويزاي تحصيلي آمريکا نگاهي داشته باشيم:

شايد شما تا به حال تجربه ي اقدام جهت رواديد تحصيلي آمريکا را نداشته ايد ، و شايد اصلا تا به حال مراجعه اي به سفارت آمريکا نداشته ايد، اما بايد آگاه باشيد، اينکه از کدام کالج يا دانشگاه هاي آمريکا پذيرش اخذ ميکنيد، برخي مواقع از دانشگاه يا کالجي که پذيرش اخذ ميکنيد، پشتوانه و کمکي حاصل ميگردد ، يعني خود دانشگاه در جهت کمک به شما براي گرفتن ويزاي تحصيلي آمريکا اقدامتي انجام ميدهد. Rank دانشگاه ها بسيار بسيار اهميت دارد. اگر در جايگاه يک افسرويزاي آمريکا خود را قراردهيم با اين وصفي که موجود است، اگر شخصي از دانشگاهي با Rankپايين يا معمولي که هزينه ي شهريه ي ترم هايي آن پايين است اخذ پذيرش تحصيلي انجام داده باشد و مراجعه کند، قريب به يقين تشخيص بر پايه ي اين خواهد بود که شخص متقاضي فقط قصد رساندن خود به آمريکا را دارد و از ويزاي تحصيلي آمريکا فقط به جهت يک بهانه براي ورود به آمريکا استفاده نموده است. واقعا چطور ميتوان يک افسر بد خلق آمريکايي را در اين شرايط متقاعد نمود؟

اما طبق آمار، هر ساله بسياري از دانشجويان در صدد اخذ رواديد تحصيلي از آمريکا بر ميآيند و به راستي بدون دشواري ويزاي آمريکا را اخذ مينمايند. به عقيده ي کارشناسان امر ويزاي تحصيلي آمريکا ، آن متقاضياني که ويزاي آمريکا را اخذ نموده اند، از اصول ساده و در عين حال حساس و پيچيده ي رواديد آمريکا استفاده کرده و يک متخصص، پرونده ي آنها را طوري چيده است که بتوانند نظر مساعد افسر رواديد را جلب نمايند. بدين دليل ، بسيار اهميت دارد که از کارشناسان متخصص مشاوره اخذ نماييد.

تحصيل ليسانس در آمريکا همانند تحصيل فوق ليسانس در آمريکا و تحصيل دکتري در آمريکا، نيازمند اينست که متقاضي مدارک تحصيلي شامل ديپلم و ريزنمرات، پيش دانشگاهي و ريز نمرات، ليسانس و ريز نمرات، فوق ليسانس و ريز نمرات را به نسبت مقطع مورد نظر، ترجمه کرده و با ارائه ي رزومه ي خود پذيرش تحصيلي اخذ نموده و سپس در پي فراهم نمودن شرايط ويزاي تحصيلي جهت آمريکا باشد.
منبع: ملکپور