مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج و خویشاوندی

شرايط اسپانسر کننده:
اسپانسر کننده بايد حداقل ?? سال سن داشته و شهروند و يا مقيم دائم کانادا باشد. وي همچنين بايد متعهد شود که براي ? سال نيازهاي مادي بستگان خود را به شرح زير تامين نمايد:

?-خوراک، مسکن و پوشاک در صورتي که فرد متقاضي قادر به تهيه آن نباشد
?- هزينه هاي بهداشتي که توسط دولت پوشش داده نمي‌شود مانند دندان پزشکي

اسپانسر کردن همسر:
در مهاجرت به کانادا از طريق ازدواج، همسر (زن يا شوهر) به کسي اطلاق مي‌شود که قانونا با فرد مقيم کانادا ازدواج کرده است. اگر ازدواج در کانادا انجام شده باشد، بايد مدارک ازدواج صادر شده توسط ايالت يا منطقه مربوطه ارائه گردد و چنانچه ازدواج در کشوري غير از کانادا صورت گرفته باشد بايد از نظر قوانين آن کشور و نيز قوانين کانادا معتبر، قانوني و قابل ترجمه باشد. سن همسر بايد بيشتر از ?? سال باشد.

اسپانسر کردن فرزند:
تنها فرزندان وابسته را مي‌توان براي مهاجرت به کانادا اسپانسر نمود. فرزند وابسته به فرزندي گفته مي‌شود که و کمتر از ?? سال باشد. البته فرزنداني که ازدواج کرده و يا سني بالاي ?? سال داشته باشند را نيز مي‌توان اسپانسر کرد در صورتي که از زمان ازدواج يا از زمان رسيدن به سن ?? سالگي دانشجوي تمام وقت بوده و از نظر مالي به والدين وابسته باشند و يا پس از ?? سالگي به دليل معلوليت و ناتواني جسمي از نظر مالي به والدين متکي باشند.

اسپانسر کردن ساير خويشاوندان:
بجز همسر و فرزندان برخي ديگر از بستگان را نيز مي‌توان براي دريافت اقامت دائم کانادا اسپانسر کرد. اين بستگان عبارتند از:

پدر و مادر

برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، و نوه

پدر بزرگ و مادر بزرگ

هر خويشاوند ديگري غير از موارد ذکر شده با هر شرايط سني به شرطي که اسپانسر کننده همسر، فرزند، مادر، پدر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، خاله، دايي، خواهرزاده، و برادرزاده اي که از طريق مهاجرت خويشاوندي بتوان اسپانسر کرد نداشته باشد.

اگر تصميم داريد از طريق ازدواج و اسپانسرشيپ به کانادا مهاجرت نمايد، سازمان امور مهاجرتي و حقوقي "کانادا اکسپرت" با تجربيات ارزشمندي که در اين زمينه دارد مي‌تواند در تمامي مراحل مهاجرت به کانادا، از تهيه مدارک، نامه‌ها و گشايش پرونده تا اخذ اقامت کانادا به عنوان وکيلي امين و آگاه در کنار شما بوده و با تهيه پرونده اي کامل و بدون نقص موجب تسريع در رسيدگي به پرونده شما گردد. اولين گام براي مهاجرت و اخذ اقامت کانادا تکميل فرم ارزيابي رايگان مهاجرت به کانادا مي‌باشد. همکاران ما در کمتر از ?? ساعت نتيجه را براي شما ارسال مي‌نمايند.