مهاجرت کاری به آمریکا

در اين قسمت ميخواهيم شما را با راه هاي قانوني اخذ اقامت امريکا و موارد احتياجات اخذ ويزاي کار امريکا آشنا کنيم. همانطور که ميدانيد در ميان راه هاي مهاجرت به امريکا همه ي متقاضيان به دنبال پيدا کردن راهي جهت کار در امريکا در کوتاهترين زمان ممکن ميباشند.به شما پيشنهاد ميکنيم با توجه به رشد روز افزون سايت هاي مهاجرتي نامعتبر، اگر با هدف اخذ مشاوره در مورد مهاجرت به آمريکا با دفاتر مهاجرتي غير حقوقي تماس حاصل نموديد، حتما جهت کسب اطمينان از اعتبار سطح دانش مشاورين و کارمندان آن دفتر چند سوال ازحقوق مهاجرت امريکا وانواع راه هاي قانوني اخذ اقامت امريکا بپرسيد و از سابقه ي آنها در اين امر حقوقي بپرسيد.

 

H1B Visa

در حقيقت متقاضيان کار در امريکا بايد بدانند ويزاي مشهور کار در امريکا به نام H1B معروف است و در سايت رسمي مهاجرت ايالات متحده امريکا ميتوان قواعد روز کار در امريکا و قوانين و شرايط گرفتن ويزاي H1B و احتياجات ان را شناخت. ويزاي H1Bامريکا، ويزايي است که به شرکت هاي آمريکايي اجازه ميدهد نيروي کار خارجي را در مشاغلي خاص استخدام نمايند. امکان کار در مشاغلي همچون مهندسي، علوم رياضيات، علوم طبيعي و پزشکي از جمله زمينه هاي موجود در ليست مشاغل ويزاي H1Bميباشد. ويزاي کاري آمريکا براي اين گروه از متخصصين خيلي زود تبديل به اقامت دائم و گرين کارت آمريکا خواهد شد. شايان ذکر است مهندسين با شرايط بالا نيازي به مدرک زبان جهت مهاجرت کاري به آمريکا ندارند و تنها مهارت نسبي در زبان انگليسي نياز ايشان را براي گرفتن ويزاي کاري آمريکا برآورده خواهد کرد.

جهت اطلاع متقاضيان کار در امريکا و اخذ اقامت امريکا در کوتاه ترين زمان به عرض ميرسانيم که مدت زمان مورد نياز براي درخواست ويزاي H1Bاز مدت زمان انجام درخواست گرين کارت امريکا کوتاهتر است، بنابرين از نظر شرکت هاي آمريکايي اخذ ويزاي کار امريکا (H1B)بهتر و مورد توجه تر از گرين کارت است، لذا به دنبال افرادي خواهند بود که با ويزاي کار پا به خاک ايالات متحده ميگذارند.

گفتني است که اخذ ويزاي کار امريکا يا همانH1B، بدين صورت نيست که هر فردي به راحتي در زمان دلخواه بتواند درخواست ويزاي خود را بدهد. در حقيقت مراحل مقدماتي ارائه ي درخواست ويزاي کار امريکا داراي يک حالت رقابتي است که شرکت ها از ? ماه قبل از نخستين روز ثبت درخواست ها ميتوانند براي جذب نيروهاي کار در زمينه هاي مذکور اقدام کنند. تعداد افرادي که در طول يک سال ميتوانند در پذيرش ويزاي H1Bموفق شوند ?? هزار نفر ميباشد. اين تعداد شامل ?? هزار نفر از نيروهاي کار خارجي و ?? هزار نفر افرادي است که در خاک ايالات متحده، يکي از مدارک معتبر علمي را از دانشگاه ها و موسسات آن اخذ نموده اند. به محض اينکه تعداد واجدين شرايط به ????? نفر برسد شما در USCISديگر نميتوانيد ثبت نام نماييد.