ویزای کانادا

جهت ورود و اقامت موقت در کانادا ? نوع ويزا وجود دارد:
ويزاي توريستي کانادا.
کانادا هر ساله حدود ? ميليون بازديد کننده دارد. بازديدکنندگان و گردشگراني که قصد ورود به کانادا را دارند بايد براي اخذ ويزاي توريستي يا ديدار اقدام نمايند. اخذ اين ويزا که در واقع ويزاي اقامت موقت کاناداست، مشروط به تحقق شرايطي است که در ادامه توضيح داده شده است. دعوت‌نامه جهت اخذ ويزا براي متقاضيان مهاجرت توريستي به کانادا بايد به صورتي باشد که بتواند اداره مهاجرت کانادا را قانع نمايد که فرد پيش از اتمام زمان ويزا، کانادا را ترک مي‌ناميد. بنابراين عواملي نظير داشتن شغل، داشتن خانواده، و داشتن خانه و ملک که شانس بازگشت متقاضي دريافت ويزاي توريستي کانادا را افزايش مي‌دهد، در تصميم‌گيري سفارت کانادا موثر است و شانس دريافت ويزا را افزايش مي‌دهد. مدت اعتبار ويزاي توريستي کانادا معمولا حدود ? ماه است ولي تحت شرايط خاصي امکان تمديد ويزا وجود دارد.

ويزاي دانشجويي کانادا.
دانشجوياني که قصد ادامه تحصيل در کانادا را دارند، لازم است که کانادا را دريافت نمايند. اداره مهاجرت به کانادا معمولاً پس از دريافت پذيرش دانشگاه و اطمينان از توانايي دانشجو جهت تأمين هزينه‌هاي زندگي و شهريه دانشگاه مجوز تحصيل را صادر مي‌کند.

ويزاي کار در کانادا.
افرادي که داراي يک دعوت نامه معتبر و تاييد شده از يک شرکت معتبر کانادايي باشند مي‌توانند از اين طريق تقاضاي ويزا نمايند. ويزاي کار جهت کار و زندگي موقت در کانادا است و به معني گرفتن اقامت دائم کانادا نيست اما امکان تقاضا براي اقامت دائم از داخل کانادا امکان پذير است.