تغییرات بنیادی قوانین مهاجرت به استان کبک

مطابق آخرین اخبار منتشر شده، از روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه مصادف با ۸ بهمن ، دولت کبک کمپینی یک ساله برای بررسی پروسه مهاجرتی این استان را در مجلس شورای ملی در شهر کبک آغاز خواهد نمود. وزیر مهاجرت کبک خانم کاتلین ویل اعلام نمود که دولت لیبرال فعلی آماده برای راه اندازی یک “اصلاح بزرگ” در روابط بین مهاجران جدید و جامعه کبک بوده، فرایندی که شامل تجدید نظر در قانون مهاجرت کبک خواهد شد.

سیستم مهاجرتی که کبک در پی آن است ، سیستمی خواهد بود براساس مدل کانادایی، به اعتقاد ایشان قوانین جاری مهاجرت کبک کاملا قدیمی و منسوخ شده هستند. تصورمیشود که دولت کبک به دقت سیستم ورود پیشتاز دولت فدرال و نحوه انتخاب آن را تحت نظر خواهد گرفت. سیستم ورود پیشتاز که از روز ۱ ژانویه ۲۰۱۵ شروع به کار کرده، به دولت فدرال و دولتهای استانی ( غیر از کبک)، و همچنین کارفرماهای کانادایی اجازه میدهد تا مهاجران واجد شرایط را از یک مجموعه بزرگ انتخاب نمایند.

استان کبک سیستم امتیازبندی مهاجرت به این استان را ازسال ۱۹۹۱ آغاز نمود و تنها استانی است که قوانین مهاجرتی آن با دولت فدرال مغیر است. وزیر مهاجرت، خانم ویل، اعلام نموده است که تمامی جنبه های مهاجرتی این استان در طول یک سال آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. این تغییرات شامل تعداد مهاجر پذیرفته شده در هر سال، فرایند انتخاب مهاجران و کشورهایی که پذیرش مهاجر از آنها در اولویت خواهند بود، اهمیت دانش زبان فرانسه قبل از ورود به استان کبک، دوره های زبان فرانسه، به رسمیت شناختن تحصیلات و دانش مهاجران، به اشتراک گذاری ارزش ها ی مشترک کبک و سر آخر این مهم که آیا کبک باید سیستم مدیریتی شبیه به سیستم دولت فدرال را اتخاذ نماید.

بسیاری از ادارات و سازمانهایی که در مهاجرت به این استان و ارایه خدمات به مهاجران شریک هستند در این جلسات مشاوره عمومی در مورد آینده مهاجرت به کبک که در طول هفته های آینده برگزرا خواهد شد، شرکت خواهند نمود. همچنین جلسات مشاوره در مورد دو موضوع بسیار مهم برگزار خواهد شد: ۱. ظرفین پذیرش مهاجر برا هر سال. ۲. کشورهای مبدا مهاجران. از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۳، یک مهاجراز هر پنج مهاجر از کشورهای الجزایر و مراکش بوده است.

انتظار می رود تا، نیازهای بازار کار استان موضوع اصلی این همه پرسیها و در تغییرات در طی یک سال آینده باشد. یکی دیگر از مسایل مهم تشویق مهاجران به اقامت در شهرها و مناطق خارج از شهر بزرگ مونترال خواهد بود.

با توجه به اینکه اکثریت دولت لیبرال استان کبک نزدیکی زیادی به فدرالیزم داشته به نظر می رسد که وزیر اداره مهاجرت کبک و دولت کنونی از حمایت لازم برای ایجاد تغییرات قابل توجه در سیستم مهاجرتی کبک برخوردار باشند.