حمام ترکی کوش آداسی

 

در سفربه کوش آداسي متوجه خواهيد شد که حمام ترکي ازمهم ترين تفريحات کوش آداسي است . صدها سال است که حما م ترکي بخشي از فرهنگ ترکيه است . قدمت حمام هاي ترکي به بيش از ??? سال مي رسد . حمام ترکي يک دوش ?? دقيقه اي نيست ، يک سنت است که نه تنها بعد از آن بدن کاملا تميز مي شود بلکه آرامش فوق العاده اي نيز به شما مي دهد . حمام ترکي باعث طول عمر ميشود و يک تفريح لذت بخش است . حمام ترکي کوش آداسي نيز همانند ساير حمام هاي اين کشور به بهترين امکانات مجهز است و ميتوانيد در شهر تفريحي کوش آداسي حمام ترکي را امتحان کنيد . تور کوش آداسي
حمام ترکي مکاني عمومي ست که مردان و زنان يا با هم و يا جدا از هم مي توانند از آن بهره مند شوند . بنابراين دو نوع حمام وجود دارد ، يک نوع حمام که بخش هاي جدا دارد ( بخش زنان و مردان جدا از هم ) و نوع ديگر که زن ها و مردها هرکدام در روز و ساعت خاصي مي آيند . اين حمام ها به روي هر کس بدون در نظر گرفتن وضعيتش ؛ پير و جوان، فقير و غني ، شهري يا روستايي ، ترکيه و يا خارجي باز هستند. حمام ترکي کوش آداسي نيز همين وضعيت را داراست .

بزرگترين خوصوصيت ” حمام ” فراموش کردن جهان خارج است ، هنگام ورود به حمام ترکي کوش آداسي ، اجازه دهيد ذهن و روحتان رها شود و فقط از استحمام لذت ببريد . حمام ترکي يکي از کارهايي ست بايد تجربه کنيد . به خصوص در فصل زمستان که واقعا هيچ جايي بهتر براي گرم کردن استخوان هايتان و پاک کردن تمام بدن و ذهن خود در بخار و آب پاشيده شده در محيط وجود ندارد . يک نوع ديگر از حمام وجود دارد که در يک اتاق پر از بخار گرم مي نشينيد و يک نفر شما را ماساژ ميدهد و سپس دوش آب سرد يا حمام مي گيريد . براي لذت بردن از حمام ترکي تور ترکيه را از دست ندهيد !