مهاجرت به کانادا به روش تخصصی فدرال 2015

شرايط اين روش مهاجرت تخصصي تفاوت زيادي با سال گذشته ندارد. تنها تفاوت شرايط امسال با سال گذشته (بجز نحوه تشکيل و ارسال پرونده) در اين است که امسال ليست مشاغلي از سوي اداره مهاجرت به کانادا اعلام نشده و همه متقاضيان با داشتن حداقل 1 سال سابقه کار تمام وقت در هر شغل مديريتي يا تخصصي مي توانند (البته اگر بقيه شرايط را هم داشته باشند) از اين طريق اقدام کنند. مانند سال گذشته براي واجد شرايط بودن براي مهاجرت از طريق تخصصي فدرال متقاضيان بايد داراي همه شرايط زير باشند:

1 سال سابقه کار تمام وقت در10 سال گذشته در هر شغل مديريتي يا تخصصي (مشاوره مهاجرتي شرکت ايمي گلوب مطمئن ترين روش براي ارزيابي شغل شما)
مدرک زبان آيلتس جنرال با نمره حداقل 6 در تمام موارد
مدرک تحصيلي ديپلم يا بيشتر قابل تطبيق با مدرک تحصيلي کانادايي به همراه مدرک تطبيق تحصيلي ارزيابي شده توسط موسسات کانادايي (بخشي از خدمات شرکت ما انجام اين قسمت براي موکلانمان مي باشد)
کسب حداقل 67 امتياز در آزمون ارزيابي مهاجرت تخصصي فدرال