پرداخت هزینه تحصیل در آمریکا

هزينه تحصيل در آمريکا مخصوصاً براي دانشجويان خارجي بسيار بالاست. معمولا دانشجويان از يکي از سه طريقه بورس (fellowship)، دستيار تحقيق يا RA ? (research assistantship) و يا دستيار تدريس يا TA ? (teaching assistantship) نه تنها از پرداخت شهريه معاف مي شوند، بلکه درآمدي نيز کسب مي کنند. مهاجرت به آمريکا

* Fellowships and Scholarships يا بورس هاي تحصيلي

بورسهاي تحصيلي داري انواع گوناگوني است که معمولا از سوي دانشكده ها يا شرکتها و موسسات خارج از دانشگاه به منظور تشويق در اختيار دانشجويان مستعد در تعدادي محدود قرار ميگيرد. خصوصيت اصلي بورسها اين است که بر خلاف کمک هزينه در قبال گرفتن آن لازم نيست کار بکنيد. معمولاً براي کسب fellowship نمره GRE و معدل دوران ليسانس و فوق ليسانس (GPA) و توصيه نامه هاي اساتيد بسيار مهم هستند. اين مورد معمولاً توسط اداره تحصيلات تکميلي دانشگاه بررسي مي شود و بسيار رقابتي است. مدارک و شرايط لازم براي کسب چنين موقعيتي را در وبسايت دانشگاه مورد نظر مي توانيد پيدا کنيد.

* Teaching Assistantship

شما بعنوان يك TA بري همكاري با يكنفر استاد در تدريس يك دوره بخصوص انتخاب مي شويد. ضمن اينكه وظيفه افراد TA از تنوع بسياري برخوردار است كه بصورت عمومي شامل نمره دادن، كمك به دانشجويان و اداره جلسات هفتگي مي باشد. سمت شما بعنوان دستيار تدريس بستگي به نظر استادي دارد كه با وي همكاري داريد. تعدادي از اساتيد ممكن است كه از شما بخواهند كه به مدت 40 ساعت در هفته با آنان همكاري نمائيد و تعدادي نيز ممكن است تنها خواستار تصحيح اوراق امتحان باشند. کسب موقعيت TA به تسلط دانشجو به زبان انگليسي و توانايي تدريس بستگي دارد. اين موقعيت بخصوص براي کساني که مي خواهند با فرهنگ و زبان آمريکايي آشنايي زيادي پيدا کنند و بخصوص براي کساني که مي خواهند در آينده همين شغل (تدريس در دانشگاه) را ادامه دهند بسيار مفيد است. معمولاً دانشگاههاي مختلف کلاسها و يا دوره هايي براي دانشجويان خارجي متقاضي TA دارند. تدريس موفق در کلاسهاي درس آمريکا تا حد زيادي به مديريت کلاس وابسته است.

* Research Assistantship

در موارد بسياري اساتيد از طريق پروژه هاي تحقيقاتي بودجه اي کسب مي کنند که قسمتي از اين بودجه به دانشجويان فوق ليسانس يا دکترا بعنوان RA تعلق مي گيرد. از آنجا که اساس کسب RA به نوع پروژه تحقيقاتي و تخصص استاد مورد نظر بر مي گردد، بهترين کار براي اطلاع از اين موقعيت ها، تماس مستقيم با استاد مربوطه است.