اقامت از طریق مدارک معتبر تحصیلی و سوابق برای مهاجرت امریکا

مدارک معتبر تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتري به خصوص در رشته هاي غيـر پزشکي ميتوانند در مدت زمان 2 سال تا 2 سال و نيم صاحب گرين کارت آمريکا شوند اين گرين کارت تا 2 دوره 5 ساله قابل تمديد و بعد از اين مدت شما ميتوانيد اقدام به اخذ اقامت دائم نمائيد که درا آن صورت خود شما نيز ميتوانيد اين کار را انجام دهيد. مبلغ اخذ شده در اين نوع اقامت 50000 دلار ميباشد. مهاجرت به آمريکا

دانشگاههاي معتبر در اين نوع تقاضا کدامنند :
کل دانشگاههاي دولتي که ورودي آن با کنکور سازمان سنجش انجام شده
دانشگاههاي دولتي تهران و صنعتي شريف در اولويتند
دانشگاه آزاد با مدارک GRE و تافل 85 نيز قابل قبول است
مقاله هاي جهاني و معتبر اروپا و يا ساير کشورهاي معتبر بر روند کاري شما بسيار تاثـير گذار است
رزومه کاري خوب با حداقل 5 سال سابقه کاري در رشته تحصيلي

تفاوت گرين کارت با اقامت دائم در آمريکا چيست؟
هيچ تفاوت عمده اي با يکديگـر ندارند تنها تفاوت آشکار سيتيزن يا شهروندي با کسي که گرين کارت دارد در حمايتهاي مالي دولت آمريکا ميباشد و تفاوت جزئي ديگر در اين است که شما در اين مدت نميتوانيد براي دوستان يا خويشاوندان خود درخواست رواديد نمائيد به جز اين دو مورد بقيه موارد بسيار جزئي بوده و در حوصله اين سايت خارج است