درباره و هزینه های زندگی دراسترالیا

استراليا ششمين کشور بزرگ دنيا پس از روسيه?کانادا?چين?ايالات متحده و برزيل است با وجود اين جمعيت استراليا زياد نيست و حدود 22 ميليون نفر مي باشد.

استراليا نواحي بسيار حاصل خيزي داردو بيش از 75 درصد توليدات کشاورزِي و دامي استراليا به تمامي دنيا صادر مي شود. استراليا جزو کشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا محسوب مي شود.

استراليا داراي تنوع شکل هاي مختلف زندگي است که در هيچ جاي دنيا ديده نمي شود. بزرگ ترين جاذبه براي مهاجرت به استراليا براي بسياري، آب و هواي معتدل و شيوه ي زندگي در اين کشور است. استراليا متشکل از مردم بومي و مهاجرين از کشورهاي مختلف دنيا مي باشد. مردان استراليايي كه طي سالهاي اخير به دنيا آمده اند مي توانند به متوسط عمر 77 سال اميدوار باشند. اميد زندگي براي زن ها 82 سال مي باشد. استراليا ازلحاظ اميد به زندگي، پنجمين كشور جهان است. استراليا براي سال هاي متمادي، مهاجران را با هر مليتي و از هركجاي جهان به خود جذب نموده است و بر انتخاب افرادي تاكيد دارد كه توانايي هايشان بتواند نقشي در توسعه استراليا داشته باشد. اگرچه مهاجرت به استراليا در سالهاي نه چندان دور کار چندان دشواري نبود، اما افزايش تقاضاي فاحش براي مهاجرت به استراليا در سالهاي اخير، مهاجرت به اين کشور را سخت تر کرده است. براي مهاجرت کاري به استراليا بايد ابتدا مطمئن شويد که حرفه خود را در ليست مشاغل مورد نياز اين کشور ميابيد.

هزينه هاي زندگي در کشور استراليا :
استراليا کشوري است که از مجموعه کشورهاي مشترک المنافع تشکليل شده و داراي حکومت پادشاهي مشروطه ميباشد . بالاترين مقام سلطنتي بريتانياي کبيريعني ملکه اليزابت دومملکه اين کشور نيز به حساب مي‌آيد. جانشين ملکه در اين کشور فرماندار کل استراليااست که وي نيز به نوبه خود فرمانداران ايالت هاي اين کشور را تعيين مي‌کند. هرچند فرماندار کل بر طبق قانون اساسي، از اختيارات فراواني برخوردار است اما در عمل شخص اجرايي اول در استراليا نخست وزيراست که طي يک فرايند دموکراتيک انتخاب مي‌شود و دولت را تشکيلمي‌دهد.

کيفيت زندگي ساکنين استراليا بعنوان بهترين نوع زندگي در دنيا تعيين گرديده استو به همين دليل معمولا هزينه زندگي در اين کشور جز کشورهايي ميباشد که هزينه بالايي دارند . البته براي کساني که در استراليا کار ميکنند اين مسئله زياد محسوس نميباشد چون درآمد نيز به نسبت ساير کشورها بالاتر ميباشد، ولي براي دانشجويان اين مسئله مهمي ميباشد به خصوص در ابتداي ورود به کشور استراليا که هنوز شغلي نيز ندارند.

نرخ بيکاري در اين کشور حدود 5.1% بوده در حاليکه اين عدد در آمريکا 9.8 % و در ايران 14.6 % مي باشد. محيطهاي تميز و سرسبز ، دانشگاههاي تراز اول دنيا با شرايط آسان براي ورود ?دسترسي به انواع مواد غذايي منحصر به فرد با کيفيت بالا ، دسترسي به خدمات درماني رايگان و بسياري نکات مثبت ديگر اين کشور را به يک محيط جذاب براي زندگي و هدف اول مهاجرين تبديل کرده است. طي آمار سازمان ملل که هر ساله منتشر مي شود ، شهرهاي ملبورن ، پرت ، آدلايد و سيدني جزو 10 شهر برتر دنيا براي زندگي معرفي شده اند.